Project Description

Pizza Margherita
Пелат, кашкавал, оригано

МАЛА 200ден• СРЕДНА 220ден•ФАМИЛИЈАРНА 320 ден.