Project Description

Curry Pizza
Специјална пица за љубителите на карито и пилешко

МАЛА 270ден• СРЕДНА 300ден•ФАМИЛИЈАРНА 420 ден.