Project Description

Curry Pizza
Специјална пица за љубителите на карито и пилешко

МАЛА 270ден• СРЕДНА 290ден•ФАМИЛИЈАРНА 390 ден.