Project Description

Curry Pizza
Специјална пица за љубителите на карито и пилешко

МАЛА 290 ден• СРЕДНА 320ден•ФАМИЛИЈАРНА 450 ден.